CD Recensies

BEETHOVEN: IERSE LIEDEREN, KEOHANE

Beethoven: Ierse liederen. ‘The pulse of an Irishman’ WoO. 154/4, ‘O soothe  me, my lyre’, ’The morning air’, ‘My bonny laddie has my heart’, ‘’Ein midsommarafton’, ‘Lilla Carl’, ’Since greybeards inform us’, ’Thy ship must sail, my Henry dear’ WoO. 153/20, ‘Open the door softly’, ‘By the side of the Shannon’, ‘The miller o’drone’, ‘On the massacre of Glencoe’ WoO. 152/5, ‘From Garyone’, ’The Elfin fairies’ WoO. 154/1, ‘Gu ma maith thig an crun dha Tearlach’, ‘Di-moladh an Uisge-bheatha’, ’The parting glass’. Maria Keohane (s) met het Ricercar Consort o.l.v. Philippe Pierlot. Mirare MIR 540 (57’23”). 2021 
 
Aan het einde van de achttiende en doorlopend in de negentiende eeuw bestond een groeiende belangstelling voor volksmuziek en volkspoëzie. In Engeland werden liederen uit Schotland, Wales en Ierland als mooi materiaal beschouwd om thuis en inn de de kroeg te zingen.
Om aan die behoefte te voldoen, wendde een zekere George Thomson (1757 -1851) zich tot Wenen voor hulp. Eerst tot Haydns leerling Pleyel, daarna tot Haydn zelf om voor amateurzangers geschikt zangmateriaal te verzorgen. Tussen 1791 en 1804 leverde hij ruim vierhonderd bijdragen, maar toen hij er daarna de brui aan gaf, richtte Thomson zich tot Beethoven. Omdat die permanent in geldnood verkeerde, voldeed hij aan Thomsons verzoek omdat het een lucratieve opdracht was.
Er was wel een probleempje: Beethoven wenste zich niet te verlagen tot amateurniveau, dus wat hij componeerde was een stuk boven het niveau dat Thomson verlangde. Niettemin werd hun samenwerking voortgezet tot 1819 en ontstonden in totaal 179 van dergelijke volksliedbewerkingen. De meerderheid daarvan was voor zangstem en pianotrio. Niet alles daarvan behoorde tot de volksmuziek. Ook gedichten van Robert Burns en Walter Scott werden op muziek gezet.
De Engels/Zweedse sopraan Maria Keohane maakte een keuze van 17 liederen uit het Ierse materiaal dat ze zingt in bewerkingen voor traditionelere instrumenten dan viool, cello en piano van het Belgische Ricercar Consort dat bestaat uit Sarah-Janes Summer (fiedel), Sophie Gent (v), Giovanna Pessi (Keltische harp), Daniel Zapico (git) en Benoît vanden Bemden (cb).
Over het klinkend resultaat kunnen we heel tevreden zijn. Maria Keohane heeft een pure, vrij lichte stem en komt tot soms melancholieke expressie, zoals in ‘On the massacre of Glencoe’ of juist vrolijke uitingen zoals in ‘The miller o’drone’.