CD Recensies

BEETHOVEN: PIANOCONCERTEN NR. 0 EN 5, GILTBURG

Beethoven: Pianoconcerten nr. 5 in Es op. 73 en 0 in Es WoO. 4 (oorspronkelijke versie voor pianosolo). Boris Giltburg met het Liverpool filharmonisch orkest o.l.v. Vasily Petrenko. Naxos 8.574153 (62’30”). 2021
 
Het belangrijkste wat de hier opgenomen werken gemeen hebben, is dat ze beide van Beethoven zijn en hun toonaard Es-groot. Het Pianoconcert nr. 0 is uit 1874 toen de al veelbelovende Beethoven 13 jaar was. Alleen de pianopartij daarvan is overgeleverd, al zijn er aanwijzingen in het manuscript voor de orkestratie. Bij de gelegenheden waarop het werk destijds werd uitgevoerd, waren wel orkestpartijen aanwezig. In haar complete opname van Beethovens Pianoconcerten (Berlin Classics BC 301304) gebruikte Marie Kodama wel een orkest, maar de Russische pianist Boris Giltburg speelt heel verstandig alleen de oorspronkelijke pianopartij.
Toen hij zijn Pianoconcert nr. 5 componeerde, was Beethoven 38 en op het toppunt van zijn creativiteit.
Boris Giltburg laat heel goed het verschil in aard tussen beide werken horen. De pianosolo van WoO. 4 klinkt jeugdig en onbevangen, die van Pianoconcert nr. 5 voldragen, majestueus, de bijnaam ‘Keizerconcert’ waardig. Bij Petrenko vindt hij een goede ondersteuning van die opvatting.