CD Verzamelprogramma's

SELDOM SENE: DELIGHT IN MUSICKE

Seldom Sene: Delight in musicke. Werken van Tye, Dowland, Byrd, Gibbons,  Baldwin, Weelkes, Bennet, Patrick en Purcell. Met Klaartje van Vedhoven (s). Brilliant Classics 956541 (53’30”). 2017

 

De ondertitel van deze vierde cd van het internationaal samengestelde blokfluikwintet luidt: ‘English songs and instrumental music of the 16th and 17th century’ en hij bevat in vrij kort bestek liefst 21 bijdragen. Het aardige is dat de naam van het ensemble hier eindelijk in de muziek terugkeert in het ultrakorte ’In nomen seldom sene’ van Christopher Tye. De andere vertegenwoordigde componisten zijn John Dowland, William Byrd, Edward Gibbons, John Baldwin, Thomas Weelkes, John Bennet, Nathaniel Patrick en Henry Purcell.

Dat resulteert in een aantrekkelijke bundeling van het nodige onbekende materiaal. Immers aan de hoven van Henry VIII en later van Elisabeth I en     de zoon vam Mary of Scotand, James I werd veel consort muziek voor strijkers gemaakt en gezongen (vaak door jongenssopranen) en het is niet moeilijk om uit dat niet eens zo grote bestand te putten. 

Dat bracht veel arrangeerwerk mee, vooral van Maria Marinez Ayerza, om alles passend te maken voor vijf blokfluiten, maar net als eerder is dat volmaakt gelukt. Het was een goed idee om bij dit project een specialiste als Klaartje van Veldhoven te betrekken Zij zingt een paar liederen die een opvallende christelijke achtergrond hebben, maar ‘If Women could be faire’ en ‘Climb not to high’ zijn natuurlijk heel werelds. Zij verbreedt enigszins op de achtergrond met lichte, strakke stem het blokfluitrepertoire.

De andere  vijf dames - Stephanie Brandt, Ruth Dyson, Eva Gemeinhardt, Ester Groenleer en Maria Martinez Ayerza - brengen voortdurend heel gave en mooie klanken uit. Wat een verschil met wat je vaak van amateurs hoort. Het ensemble is vier heel hecht en er wordt goed naar elkaar geluisterd. Een feest voor het oor ook en het is niet goed te begrijpen dat alleen met steun van sponsors cd’s van zo’n heel goed clubje kunnen worden gemaakt.

Het Delight in music van Seldom Sene slaat makkelijk over op de luisteraar want er wordt weer met veel zorg en stijlgevoel mooi genuanceerd gemusiceerd.