CD Verzamelprogramma's

SELDOM SENE BLOKFLUITKWINTET: TARACEA

Seldom Sene blokfluitkwintet: Taracea. Cabezón: ‘Susana’; Frenzel: ‘Aus tiefer Not schrei’ ich zu Dir’; Reger: ‘Aus tiefer Not schrei’ ich zu Dir’; J.S. Bach: Allegro uit Brandenburgs concert nr. 6 BWV 1051; Geysen: ‘Omtrent A-B-C’; Handl (Gallus): ‘Mirabile mysterium’; J.S.Bach: Fantasie BWV 904; Fuga BWV 546; Tallis: ‘O sacrum convivium’; Coprario: Fantasia naar Marenzio’s ‘O voi che suspirate’; Tye: ‘Seldom sene’; R. Johnson: ‘A knell’; Caldini: ‘Die Sonne’; Boismortier: Concert in a op.15/2; A. Holborne: ‘The image of melancholy’; ‘The fruit of love’; ‘Almain’; Nasopoulou: ‘Lelia doura’; Victoria: ‘Ave regina caelorum’; Aan Desprez toegeschreven ‘La spagna’. Brilliant Classics 94871 (77’29”). 2013 

 

Een in meerderlei opzicht aangenaam verrassende uitgave! Daar is allereerst het bijzondere programma met korte composities (of delen daarvan) onder de titel A musical mosaic spanning five centuries dat niet zelden uit geslaagde bewerkingen van vocale en anders bezette instrumentale werken bestaat. In die gevallen is het interessant daarvan heel nieuwe klankkleuren te ontdekken.  

Dan de treffende vlag die de lading dekt. Taracea staat namelijk voor  een Spaans mozaïek dat is vervaardigd van stukjes hout in verschillende kleursoorten en afmetingen, hier mooi gestalte geven door werken uit de royale periode die reikt van de Renaissance (met o.m. Cabezón, Handl, Tallis, Coprario, Johnson Tye, Holborne, Desprez en Victoria) via de barok (Bach, Boismortier), de romantiek overslaat en in de twintigste eeuw terechtkomt, eerst Reger aanstipt en dan terecht komt bij Frenzel, Geysen, Caldini en Nasopoulou. Deze zijn mede zo interessant omdat hier nieuwe interessante technieken zijn toegepast. Voor studenten muziekgeschiedenis zou hier de algemene vraag kunnen zijn: Ontdek en beschrijf de stijlverschillen.

Vervolgens komen we bij het waarschijnlijk belangrijkste aspect: hoe klinken de vertolkingen? Het ensemble Seldom Sene werd in 2009 door studenten aan het Amsterdams Conservatorium opgericht en komt voort uit de Royal Wind Music met 13 leden, gesticht in 1997. De vijf van sopranino tot contrabas reikende stemmen worden ingevuld door Stephanie Brandt, Ruth Dyson, Eva Gemeinhardt, Hester Groenleer en María Martinez Ayerza. Dit vijftal verricht door het hele programma heen een in zowel technisch als expressief opzicht bewonderenswaardige taak door de melodielijnen helder (en dus uit elkaar) te houden, de intonatie zuiver, geen bijgeluiden te maken (valse lucht) en een fundamentele grote toewijding en motivatie te tonen.

Last but not least is daar de uitgebreide documentatie bij deze cd met alle essentiële gegevens over de componisten, de gespeelde werken, de individuele bezetting daarvan en de instrumenten zelve.

Een kleine leerschool als volmaakte, inspirerende leerschool voor blokfluitisten. Niet-blokfluitisten doen er mogelijk goed aan de cd in gescheiden sessies te beluisteren, maar deze van de hobo komende beoordelaar heeft er gefascineerd enige malen vol bewondering na elkaar naar geluisterd.