CD Verzamelprogramma's

PARHAM, LUCY: BELOVED CLARA

Lucy Parham: Beloved Clara: A true story of love, passion & tragedy. Schumann, R.: Begin Pianoconcert in a op. 54; This little book; Schumann, R.: ‘Des Abends’, Fantasiestück op. 12.1; My Robert; Mendelssohn: ‘Frühling’, Lied ohne Worte in A op. 62/6; My Clara is love and kindness; Schumann, R.: ged. Pianosonate 4h. nr. 2 in g op. 22; Oh Robert! If only you knew; Schumann, C.: Romance in es op. 11/1; And now, 1st October; Brahms: ’Scherzo uit Pianosonate nr. 3 in f op. 5; 28th October 1853; Schumann, R.: Ged. Kreisleriana op. 16; Winter, 1854; ‘Intermezzo’ uit Faschingsschwank aus Wien op. 26; What can I say about his letter?; Johannes plays a great deal’; Brahms: Intermezzo in a op. 118/1; Brahms has told me much about himself; Schumann, R.: Romance in Fis op. 28/2; At first he lay with eyes closed; Schumann, R.: ‘Träumerei’ uit Kinderszenen op. 15; After Robert Schumanns death; Brahms: Capriccio in fis op. 76/1; Eugenie Schumann; Brahms: Intermezzo in b op. 119/1; Brahms’ final visitLiszt: Widmung S. 566 (bew.). Met Joanna David en Martin Jarvis (spr.).ASV CD DCA 1185 (79’49”). 1996-2006

Aan de hand van aantekeningen uit het gezamenlijk door de pas getrouwde  Clara en Robert Schumann bijgehouden dagboek schetsen Joanna David en Martin Jarvis een beeld van hun wederkerig diep gevoelde liefde. Verder zijn er fragmenten uit brieven van Brahms nadat deze in hun leven kwam. Als geheel geven deze een ontroerend, maar ook waardig beeld van hun leven. Aanvullend gaat het over details na Roberts mentale ineenstorting en Clara’s intense vriendschap met Brahms.

De gesproken gedeelten worden onderbroken door pianofragmenten van Clara en Robert, Brahms en Mendelssohn die vol wisselende stemmingen zijn: van caicieus en turbulent tot overpeinzend en teer.

Zo wordt een intiem portret geschilderd waarin de gevoelens van de subjecten even goed voelbaar zijn als die van de interpreten.

In de pianowerken toont de spontane Lucy Parham een goed gevoel voor alle kanten van de uitgevoerde werken. Probeer het deeltje uit Faschingsschwank aus Wien maar. Ook de sprekers zijn goed, al heeft Jarvis moeite om hoorbaar onderscheid te maken tussen Brahms en Schumann. Enigszins jammer dat de gesproken tekst in een akoestisch andere ruimte is opgenomen.

Maar de muziekfragmenten zijn goed gekozen en de woorden geven een passend beeld.