CD Verzamelprogramma's

MORRA, LA: VIJFTIENDE EEUWSE MUZIEK UIT CENTRAAL EUROPA

La Morra: Vijftiende eeuwse muziek uit Centraal Europa. Grudencz: Predulcis eurus turbins; Pneuma eucharistiarium/Veni vere/Dator eia; Kyrie fons bonitatis; Probleumata enigmatuum; Plaude euge Theotocos; Psalteriis et timpanis; Promitat eterno trono; Psalmodium exileratum; Radomski: Ballade; Historigraphi aciem mentis; Holandrinus: Virelai; Opillonis: Rondeau; Alleluia; Anoniem: Ave mater summi nati; Virginem mire pulcrtudinis; Resurgente domino; Mit ganczym willin: De winter der wil weychen; Christus ,,, vinctors/Chorus nove/Christus mala; Ex trinitatis culmine; Wolkenstein: Ave mater, o Maria Kl. 109a; Nicolaus: Unde gaudent/Eya, eya/Nostra iocunda; Touront: O gloriosa regina mundi.  Glossa GCD 922515 (64’54”). 2016

 

Op het gebied van de Middeleeuwse muziek zijn kennelijk nog heel wat ontdekkingen mogelijk. Zoals hier van de uit Pommeren (thans Polen) stammende Petrus Wilhelm de Grudenz, tijdgenoot van Guillaume Dufay, Binchois en Ockeghem en vertegenwoordigt een Oostduitse tak van de vijftiende eeuwse meerstemmigheid als componist van een veertigtal werken. Grudenz was als rondreizend musicus ook in Silezië en Bohemen actief.

Hij dient als basis voor dit programma van La Morra, dat bestaat uit de zangers Doron Schleifer, Ivo Haun de Oliveira, Giacomo Schiavo en Sebastian León, Corina Marti (kl., blokfl.), Michal Gondko (luit) en Anna Danilevskaia (vedel) en dat gelieerd is aan de Schola Cantorum Basiliensis.

Behalve wat werk van de bekende Anoniem zijn meteen andere Oost Europeanen vertegenwoordigd in de persoon van Nicolaus de Radom, Johannes Tourout en Othmarus Opillonis de Jawor. Ook de bekendere, maar eerder geboren Oswald von Wolkenstein is nog vertegenwoordigd. 

Gemeen hadden zij dat ze ideeën uit de Vlaams-Franse school, Italië en de Franse Ars nova assimileerden.

De grote verdienste van de vertolkingen door La Morra is dat het ensemble onopgesmukt, maar zuiver geïnterpreteerd de muziek voor zichzelf laat spreken en eerder naar under- dan naar overstatement neigt. Goed dat deze bijdrage die onze kennis van de vijftiende eeuwse muziek vergroot zo’n mooie, nuttige aanvulling levert.