CD Verzamelprogramma's

MATEN, GONNY VAN DER: GODDELIJKE ROUTINE, DE

Gonnie van der Maten: De goddelijke routineAndriessen, H.: Fête-Dieu; Andriessen, L.: De goddelijke routine; Messiaen: Le banquet céleste; De Klerk: Ricercare; Daniel-Lesur: La vie interieure. GM 171559 (62’67”). 2017

Niet voor niets heet deze cd De goddelijke routine, want de aandacht za voornamelijk uitgaan naar  de eerste orgelcompositie uit 2017 van Louis Andriessen, een werk dat hij componeerde ter gelegenheid van de honderdvijfentwintigste geboortedag van zijn vader Hendrik. Een voor Louis Andriessen begrippen wel krachtig, maar niet bruuskerend stuk maar een werk dat wat tastend begint en zich vervolgens met veel glans krachtig ontwikkelt.

Dat zij het vastlegde op het orgel van de St. Josephkerk in Haarlem waar de vader van Louis organist was, is dan een logische tweede stap.

Op datzelfde orgel speelt ze ook het spirituele Fête-Dieu van Henrik Andriessen en de vormelijke Ricercare van Albert de Klerk. Voor beide Franse orgelwerken wisselt ze naar het orgel van de St. Bavo, dat geschikter is om de volle pracht van de composities van Mess Iran en Daniel-Lesur tot hun recht te laten komen. Vooral voor de keuze van het ongeveer een kwartier Jean-Yves Daniel-Lesurs La vie interieure uit 1932 mogen we dankbaar zijn omdat het zo weinig is opgenomen en omdat Gonny van der Maten het - trouwens net als de overige werken - zo bijzonder mooi speelt.