CD Verzamelprogramma's

LAFLAMME TRIO: FLUITTRIO'S

Laflamme trio: Kuhlau: Trio voor 2 fluiten en piano in G op. 119 (bew); Weber: Trio voor piano, fluit en cello in g op. 63, J. 259; Czerny: Fantasia concertante op. 256. Coviello COV 91709 (60’10”). 2016

 

Dankzij een door fluitbouwer Georg Tromlitz rond 1800 bedacht nieuw kleppensysteem kon niet alleen de intonatie en het bespeeltempo van de traverso duidelijk worden verbeterd, maar ook het bereik worden vergroot, waardoor het instrument ook interessanter en in expressief opzicht geschikter werd voor gebruik in de kamermuziek. Daar maakten componisten als Kuhlau, Weber en Czerny dankbaar gebruik van.

Het drietal tussen 1810 en de vroege jaren 1830 geschreven en hier opgenomen werken geeft daar ampel blijk van.

Friedrich Kuhlau (1786-1832) is wel de ‘Beethoven van de fluit’ genoemd en hij dankt inderdaad zijn reputatie voornamelijk aan fluitcomposities. Het Première grand trio concertant pour deux flûtes et piano uit 1831 werd als zijn laatste fluitcompositie pas na zijn dood gepubliceerd. Nicolas Louis verving de tweede fluitstem door viool of cello om voor een grotere verspreiding te zorgen.

Het trio van Weber is hierna een echt driegesprek tussen gelijkwaardige instrumenten met daarin iets uit de buurt van de opera Der Freischütz. Het derde deel is een andante espressivo met de titel ‘Schäfers Klage’ naar een gedicht van Goethe uit 1802 met de hoofdrol voor de fluit.

Wanneer precies Carl Czerny (1791-1857) zijn Concertante fantasie schreef, is onduidelijk, maar het werk verscheen in 1833 in druk. Hier kon hij zijn fantasie de vrije loop laten, waar ook dankbaar van gebruik is gemaakt. Toch ligt de oorsprong van het werk besloten in thematisch materiaal uit een vergeten opera.

Het uitvoerende Trio Laflamme bestaat uit Annie Laflamme (traverso), Dorothea Schönwiese (vc) en Katarzyna Drogosz (fortepiano) en zorgt voor zeer stijlgetrouwe, sympathieke vertolkingen van een drietal van de mooiste composities in dit genre. Dat gebeurt zonder het materiaal meer gewicht te willen verlenen, maar ook zonder het te trivialiseren met overdreven bravura. Ook de opname voldoet aan de wensen.