CD Verzamelprogramma's

LIVLJANIĆ: BARLAAM & JOSAPHAT

Katarina Livljanić: Barlaam & Josaphat: een christelijke heilige? Anon.: Leggenda di Santo Giosafá: Era in quel tempo d’india signore; Quinn-sainne apries; Nempe senex quidam, vir sanctus nomine Barlaam; I poyde Barlaam na urata od palaca; E si tu aguessas huelhs esperitals; Iviron incantations 1 en 2; De parabel van de eenhoorn; Le fils de roi li respondi; I chada chragi bise razumi; Tauta oun nánta; Ke fol sont li Egyptiien. Met Dialogos. Arcana A 458 (65’41”). 2016

Het door Katarina Livjanić geleide vocaal en instrumentaal 10-koppige ensemble Dialogus dat in 1997 werd opgericht en dat zich bij voorkeur  toelegt op heel oude muziek was wel te gast op het Festival Oude muziek in Utrecht. 

Voor dit echt bijzondere programma baseert het zich op materiaal uit een rond her jaar 1000 gepubliceerde Byzantijnse roman over de innerlijke rust zoekende Indiase prins Barlaam en de christelijke heremiet Josaphat. In wezen gaat deze op zijn beurt terug tot de Boeddha legende die al door de wereldgodsdienst van het Manicheïsme en islamitische auteurs in de achtste eeuw aan het licht was gebracht en die via Georgische bronnen uit Balavariani van de monnik Euthymius in Constantinopel belandde. Barlaam kennen we beter als Varlaam uit Moesorgsky’s Boris Godoenov. Ook kwam het langs een omweg terecht in De koopman van Venetië van Shakespeare. 

Barlaam en Josephat werden legendarische christeijke martelaren en heiligen in het verhaal van Siddhartha Gautama en als christelijke heiligen opgenomen in de Grieks-orthodoxe kalender.

Na uitgebreid en langdurig bronnenonderzoek kwam Katarina Livljanić tot de slotsom dat een van de populairste Middeleeuwse christelijke heiligen mogelijk Boeddha was. 

Dat wordt geïllustreerd door een dozijn instrumentaal begeleide liederen in Middeleeuws Grieks, Kerkslavisch, Latijn, oud-Kroatisch en Italiaans die de luisteraar door een waar intrigerend labyrint van de Middeleeuwse wereld voeren.

Deze liederen worden hier gesproken en gezongen (a capella en instrumentaal begeleid) door Katarina Livljanić, Albrecht Maurer en Norbert Rodenkirchen met het Ensemble Dialogos. Zij allen zorgen voor een heel bijzondere belevenis.