CD Verzamelprogramma's

LUOMA, JAAKO: FAGOTCONCERTEN

Jaakko Luoma: Fagotconcerten. Hummel: Fagotconcert in F WoO. 23; Mozart: Fagotconcert in Bes KV. 191; Von Winter: Fagotconcertino in c; Rossini: Concerto da esperimento. Met Tapiola Sinfonietta o.l.v. Janne Nisonen. Ondine ODE 1324-2 (68’51”). 2017

Wanneer je de Finse fagotspeler Jaakko Luoma zo vaardig en zwierig het zonnige Fagotconcert van Mozart uit 1774 hoort spelen, betreur je extra dat de andere vier concerten voor dit instrument van hem verloren zijn geraakt. In deze opname wordt het voorafgegaan door het Grand concert van Mozarts leerling Hummel uit rond 1805 dat ik kende via opnamen van Karen Geoghean (Chandos CHAN 10477) em Klaus Thunemann (Philips 432.081-2) en dat al vooruit lijkt te lopen op Weber.

Een nieuwe ontdekking is het werk van de Duitser Peter von Winter (1754 - 1825) die zelf viool en contrabas speelde en die indertijd bekender was met zijn opera’s, maar die ook wat concertante muziek voor blazers bijdroeg rond 1805. Een kennismaking met zijn Fagotconcert is een puur genoegen omdat hij de luchtiger, grappiger kanten van het instrument de ruimte gunt. Als iemand ie dat nog beter kon, staat Rossini te boek. Diens werk uit 1845 met de titel Concerto da esperimento was bedoeld als eindexamenopgave van een muziekacademie en eist dienovereenkomstig nogal wat van de vaardigheden van de solist. 

Geen probleem voor Jaakko Luoma, die eerste fagot was in het Orchestre de Paris en het Berlijns Omroep symfonie orkest voordat hij terugkeerde naar Finland en die functie opnieuw innam bij Tapiola Sinfonietta dat hem zorgvuldig en met veel animo begeleidt.