CD Verzamelprogramma's

LOHMANN, ANTOINETTE: THESAURI INVENTIO 1 EN 2

Antoinette Lohmann: Thesauri inventio 1 en 2. Antoinette Lohmann (v), Jorn Boysen (kl) en Maria Sánchez Ramirez (vc). Globe GLO 5279 (2 cd’s, 2u., 14’ 24”). 2021
 
In de eerste plaats is daar de Guillelmus Carolus di Martinelli (1661 - 1728) collectie, die is bewaard in de bibliotheek van de Universiteit in Leuven Deze bevat in totaal vijfenzestig handschriften en tweeëndertig prenten, waaronder een opmerkelijk handschrift met tweeëndertig laat zeventiende eeuwse Vioolsonates en Concerten voor strijkersensemble die waarschijnlijk voor pedagogische doeleinden in de Lage Landen werden geschreven. 
In de tweede plaats is er het Kromeriz-muziekarchief dat momenteel wordt bewaard in het Aartsdiocesaan Museum ofwel Olomouc Museum of Art in Kromeriz. Het is een van de belangrijkste en grootste historische muziekarchieven in Tsjechië. De oudste delen van de collectie bestaan uit muziek uit de tijd van bisschop Karel II von Liechtenstein-Kastelkorn (1664-1695).  In de tijd die hij in het kasteel Kromeriz doorbracht, ontstond dit deel van de collectie dat kostbare conserverings- en restauratiewerkzaamheden vereiste.
Aan het einde van de zeventiende – en het begin van de achttiende eeuw, ontstonden er talloze muziekverzamelingen die handgeschreven kopieën van allerlei repertoire bevatten. Dit was destijds goedkoper dan het drukken van muziek of het aanschaffen van gedrukte edities. Veel van deze compilaties waren bedoeld voor intern of lokaal gebruik en bevatten vaak werken van lokale componisten. Tegenwoordig geven die verzamelingen ons ook  een goed inzicht in de bekendheid en de verspreiding van componisten en hun werken gedurende een bepaalde periode. Zowel de Di Martinelli als Kroměříž archieven bevatten een verrassend grote hoeveelheid repertoire voor viool en continuo, waarvan een deel tot op de dag van vandaag onontgonnen is.
Tijdens de lockdown periode maakten barokvioliste Antoinette Lohmann, klavecinist Jorn Boysen en celliste Maria Sánchez Ramirez van het  ensemble Furor Musicus een op een dubbel cd uitgebrachte opname van veertien van de 32 Martinelli Sonates (deels met scordatura uitgevoerd) en een stel andere uit de Kromeriz collectie. Er is één werk bij waarvan de componist bekend is: een zekere ’Sign. N. Goor’.
Wat aanvankelijk was bedoeld voor één cd groeide uit tot een dubbel zo lang project. Tijd genoeg om het te realiseren en de ene vondst werd direct gevolgd door een volgende ontdekking.
Het drietal musici speelt erg ’sprekend’ en met veel fantasie en vanzelfsprekend verder ook bijzonder mooi.