CD Verzamelprogramma's

KUIJKEN, BARTHOLD: GROOT MOGUL DE, VIRTUOZE BAROK FLUITCONCERTEN

Barthold Kuijken: De Groot Mogul, virtuoze barok fluitconcerten. Vivaldi: Fluitconcert in d RV. 431a De groot Mogul; Pergolesi: Fluitconcert in G; Leclair: Fluitconcert in C op. 7/3; Blavet: Fluitconcert in a; Telemann: Fluitconcert in D TWV. 51/D1. Met het Indianapolis barokorkest. Naxos 8.573899 (65’27”). 2013-2018 

Eerder maakte Barthold Kuijken aan barokke werken voor fluitsolo van Lully, Muffat en Marais gewijde cd met de titel The Versailles revolution (Naxos 8.573868). Op deze nieuwe cd toont hij bedoeld of onbedoeld aan hoe het in de eerste helft van de achttiende eeuw in Noord-Italië ontstane soloconcert zich in Italië, Frankrijk en Duitsland zich ontwikkelde.

In de hoekdelen overheers en steeds karakteristieke virtuoze elementen, maar Blavet zorgt voor een tweetal gavottes als middendeel en Telemann zorgt voor opvallend mooie melodieën en rijke harmonieën.

Gemeen heeft het vijftal werken het ideaal van een zangerige lyriek en een gepassioneerde expressie.

Daar zorgt Kuijken ook heel goed voor op zijn barok traverso en een verrassing is verder hoe goed het barokorkest uit Indianapolis is. Kuijken heeft natuurlijk een heel lange ervaring. Men leze zijn The notation is not the music (Indiana University Press ISBN 978-0-253-01060-5).