CD Verzamelprogramma's

HAAGS STRIJKTRIO: CELEBRATING WOMEN

Haags Strijktrio: Celebrating women!. Wegener: Suite; Smyth: Strijktrio in D op. 6; Britton Smith: Fuga in g. Cobra COBRA 083 (60’). 2021
 
Het Haags Strijktrio van Justyna Briefjes (v), Julia Dinerstein (va) en Miriam Kirby (vc) heeft een fijne neus voor ht samenstellen van ongewone en boeiende programma’s. Op hun uitgave After the darkness uit 2019 (Cobra COBRA 0065) die gewijd was aan Jopodse componisten, worden nu drie componistes aan de orde gesteld die begin twintigste eeuw mooie bijdragen aan de literatuur voor strijktrio bijdroegen. Het gaat om de Australische Miriam Hyde (1913 - 2006), de Engelse Ethel Smyth (1858 - 1944), Emmy Frensel Wegener (1901 - 1973) uit Nederland en Irene Britton Smith (1907 - 1938) uit de V.S.
Het mooie is, dat hiermee meteen een stel CD premières werd gecreëerd. Dat zal zowel voor de uitvoerenden als de luisteraars verrassend zijn. Het post-romantisch klinkende vierdelige Strijktrio van Miriam Hyde uit 1932 bekoort meteen door zijn (vrouwelijke?) charme en zijn ietwat pastorale karakter.
Emmy Frensel Wegener toont zich in haar uit vijf korte delen bestaande Suite van haar avontuurlijke kant. Het vierde deel, ‘andante, dolce’ klinkt heel zangerig en lieflijk, de finale (‘vivace rigoroso possibile’) heel grillig.
Ethyl Smyth die als suffragette ook streed voor vrouwenrechten, maakte vooral van het langzame deel uit haar Strijktrio met een mooie gelaagdheid iets aparts. De Fuga van Irene Britton is vrij strak en formeel, maar ontleent een mooie sfeer aan de lange melodielijnen.
Wanneer dit programma met een grote inzet en liefdevol wordt gespeeld, zoals hier, kunnen niet alleen de vertolkers, maar ook de luisteraard dik tevreden zijn.