CD Verzamelprogramma's

DAMASK KWARTET: VOCALE KWARTETTEN

Damask vocal quartet: Vocale kwartetten op. 92 nr. 1-4 O schöne Nacht. Brahms: ‘O schöne Nacht’, ’Spätherbst’, ‘Abendlied’ en ‘’Warum?’; Herzogenberg: Notturnos op. 22 nr. 1-4; Kirchner: ’Ruhig singend’ uit Notturno’s op. 28; Brahms: Vocale kwartetten op. 31 nr. 1-3’ Jenner: ‘Richten will ich Tisch und und Gastmahl’, Ich gehe des Nachts’, ‘Fensterlein, nachts bist du zu’ en ‘Wenn’s die Bäume könnten klagen’ uit Zwölf Quarette; Brahms: ’Sehnsucht - Nächtens’ uit 6 vocale kwartetten op. 112; ’Himmel strahl so helle’, ‘Rote Rosenknopfen’, ‘Brennessel steht am Weges Rand en ‘Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe’ uit Zigeunerlieder. 7 Mountain 7 MNTN 014 (70’12”). 2018

 

Weliswaar kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw het voor de welvarende burger die dicht in de buurt van een muziekcentrum woonde het concert- en recitallleven op gang, voor velen was dat letterlijk en figuurlijk onbereikbaar. Toen was nog wel het huiselijke leven met vaak grote gezinnen en een krans van vrienden en kennissen en dus de sociale cohesie groter en wie van muziek wilde genieten, moest die in een tijd nog zonder radio en grammofoonplaat en zelf voortbrengen. Dat gold voor professional en amateur.

Het boekje Het genoeglijk strijkkwartet van Heimeran waarin lokale notabelen een strijkkwartet vormen, is daarvan een laat voorbeeld. Maar daarvoor was dan wel de nodige technische vaardigheid vereist. Wat eenvoudiger hadden zangers het. Die hoefden niet geschoold te zijn, maar moesten wel noten kunnen lezen.

Ook deze lieden hadden als ze niet aangewezen willen zijn op bewerkingen behoefte aan repertoire. Het was vooral Brahms die daarin bijvoorbeeld met zijn vocale kwartetten uit de periode 1864 - 1891 voorzag met in zijn kielzog Gustav Jenner (1865 - 1920), Heinrich von Herzogenberg (1843 - 1900) en Theodor Kirchner (1823 - 1903).

Brahms toont zich hier van zijn charmantste, ontspannen kant en toonde veel gevoel voor sfeer en zelfs lichte humor. Soms lijkt het of Schubert even meekijkt om de hoek.

Brahms’ complete Duetten en Kwartetten zijn met Julia Banse, Ingeborg Danz, Christoph Prégardien, Andreas Schmidt en pianist Helmut Deutsch te vinden op CPO 777.537-2 (3 cd’s) en waren er eerder, haast nog mooier, maar beperkter met Edith Mathis, Brigitte Fassbänder, Peter Schreier en Dietrich Fischer-Dieskau (DG 423.133-2).

Het in Den Haag gevestigde, uit de Amerikaanse sopraan Katharine Dain, de Franse mezzo Marine Fribourg,  de Britse tenor Guy Cutting en de Canadese bariton Drew Santini bestaande Damask kwartet laat met de Franse begeleidster Flore Merlin horen hoeveel deze werken aan glans en perfectie winnen wanneer ze op professioneel niveau worden uitgevoerd. Luister maar eens naar ‘O schöne Nacht’ uit Brahms’ op. 61. Juist ook de kennismaking met een paar mindere componistengoden maakt deze uitgave interessant.