CD Verzamelprogramma's

CAMERATA TRAJECTANA: TREUR NEDERLAND, RAMPLIEDEREN

Camerata trajectina: ‘Treur Nederland: Rampliederen door de eeuwen heen’. Anon.: ‘Zware brand te Amsterdam en schrikkelijke watervloed in den jare 1421’, ‘Schrikkelijke watervloed in de Nederlanden in den jare 1530’, ’Tranen-vloedt tegen ’t vyer der pestilentie in de somer van ’t jaar 1636’, ‘Over den Hollandschen inbreuck der wateren december 1658’, ‘Van de Friesche muggen’. ‘Het suctende leyden op het jaar 1669’. ‘Wat grooter nood wat droever tijd’, ‘Een nieuw lied, over de jaren 1686 en 1685’, ‘Op het afbranden van de Amsterdamsche schouwburg, 1772’, ‘Boet-zang en ter gelegenheid van den geduchten water-vloed des jaars 1799’, ‘Treurzang weegens het springen van een kruitschip in de stad Leyden’, ‘In groote droogte’, ‘Bij overvloedigen regen’, ‘Aandoenlijk tafereel van de felle brand in Groesbeek’, ‘Watersnood-Wilhelmus’, ‘De koningin bezoekt haar volk’. ‘De laatste dagen van 1925 en begin 1926’, ‘Ballade van den watersnood’, Beijerman-Walraven: ‘De ramp’; Willem Wander van Nieuwkerk: ‘Scènes uit ons lot’. Globe GLO 5281 (77’24”). 2021
 
Het is natuurlijk toeval dat deze cd met twintig Rampliederen verschijnt net op het moment dat Limburg in juli 2021 te maken heeft met overstromingen en dat we nog steeds te maken hebben met varianten van de Covid pandemie. Of die ook aanleiding zullen zijn voor rampliederen? Nu is de watersnoodramp uit 1953 die met een treffend gedicht wordt bezongen door een dertienjarig meisje dat tot de zee is gericht: “Je stroomt nu door de straten, je hoort hier niet thuis… en alles van ons is van jou’.
Het is interessant om het programma in omgekeerde volgorde te beluisteren. De ontploffing van het kruitschip in Leiden was bijzonder omdat Lodewijk Napoleon daar een rol bij speelde. Het ‘Watersnood-Wilhelmus’ uit 1881 was een eerbetoon aan de niet zo populaire koning Willem III.
Naarmate we verder in de tijd teruggaan, worden de herinneringen vager. Vrijwel niemand zal hebben gehoord van de Friese muggenplaag in 1664. De Sint-Elisabethvloed uit 1421 kennen we nog uit de vaderlandse geschiedenisboeken.
Cappella trajectana zingt dit programma met droge voeten zeer meelevend en vol begrip, zich goed verplaatsend in de bezongen situaties.