CD Verzamelprogramma's

BOULANGER TRIO: PIANOTRIO'S VAN BRAHMS, LISZT, SCHÖNBERG

Brahms: Pianotrio nr. 3 in c op. 101; Liszt: Tristia - La vallée d’Obermann S. 723c; Schönberg: Verklärte Nacht (bew.). Boulanger trio. Profil PH 11042 (59’12”). 2011 

 

In het Pianotrio nr. 3 van Brahms is het in de wetenschap dat er zo veel opnamen van bestaan - in oktober verschenen nog twee heel waardevolle nieuwe uitgaven van het Weens Pianotrio (MDG 942-2008-6) en Ax, Kavakos, Ma (Sony 88985-40729-2) - moeilijk om je nog bijzonder te profileren. Toch maakt het Boulanger trio in dit werk veel indruk met een heftige, meeslepende interpretatie die beslist tot de beteren behoort.

Op kamermuziekgebied liet Liszt maar weinig werken na. Vallée d’Obermann S.160/6 is oorspronkelijk het zesde deel uit het aan   Zwitserland gewijde eerste jaar van Années de pèlerinage, maar kmt ook al voor als vierde deel in ht Album d’un voyageur uit 1836. Eduard Lassen maakte er een bewerking voor pianotrio van. Die onderging later een herziening door de componist en dat ik de tweedelige versie die we hier horen. Temidden van wel negen andere opnamen onderscheidt het Boulanger trio zich hier  heel positief door de klagende toon en de wanhoop die doorklinkt zonder enige terughoudendheid te laten spreken. Het vlotte tempo van het tweede gedeelte doet aan de intensiteit geen afbreuk. Fraai wordt die stemming soms even ingewisseld tegen momenten van wat meer optimisme.

Temidden van wel negen andere opnamen onderscheidt het Boulanger trio zich hier positief door het werk erg indringend uit te voeren.

Of de intenties van het gedicht van Richard Dehmel waarop Schönberg in 1902 zijn Verklärte Nacht baseerde beter in de oorspronkelijke vorm voor strijksextet, in de uitgebreide vorm voor strijkorkest of in de door Eduard Steuermann in 1932 gemaakte ver gereduceerde vorm voor pianotrio, maar wel met een ‘diamantiserende’ piano tot hun recht komen, is een aardig punt van discussie.

De griezeligheid en de mystiek van dit stuk komen in deze indringende vertolking die de complexiteit verheldert niets te kort.  Deze cd biedt een staaltje van intelligent en gedecideerd triospel op het hoogste niveau.