CD Verzamelprogramma's

BENYOUNCES KWARTET: VERNIEUWERS

Benyounes kwartet: Vernieuwers. Bartók: Strijkkwartet nr. 2 in a op. 17, Sz. 67, BB. 75; Beethoven: Strijkkwartet nr.11 in f op. 95 Serioso; Debussy: Strijkkwartet in g op. 10. Champs Hill Records CHRCD 147 (70’31”). 2018

Dat Beethoven, Bartók en Debussy tot de vernieuwers in de muziekwereld behoorden, is buiten kijf, maar of je dat kunt aantonen aan de hand van Strijkkwartet nr. 11 en Strijkkwartet nr. 2 van Bartök en niet beter aan een later kwartet van hen, lijkt betwistbaar. Een originele gedachte is wel het drietal hier bijeen te hebben en naar overeenkomsten en verschillen gte speuren, zoals het prijsgekroonde, ruim tien jaar bestaand Benyouvces kwartet, dat op het Northern College of Music is gevormd door Zara Benyounes en Emily Holland (v), Sara Roberts (va) en Kim Vaughan (vc) dat hier laat horen.

Ze citeren een uitspraak van Bartók: ‘Debussy’s grote dienst aan de muziek bestond uit het feit dat hij bij musici een hernieuwde belangstelling voor harmonie en zijn mogelijkheden wekte. In dat opzicht was hij net zo belangrijk als Beethoven die even belangrijk was bij het ontwikkelen van progressieve vormen. Wat ik mezelf steeds afvraag, is, of ik een synthese kan maken van de vondsten van beide meesters die in onze tijd geldigheid hebben’.

Na een cd debuut te hebben gemaakt het de complete werken voor Strijkkwartet van Mendelssohn (Champs Hill CHRCD 085) geeft het kwartet nu inzicht in een drietal mede maatgevende werken en onthullen ze mooi de uiteenlopende kwaliteiten van deze werken op heel muzikale wijze en zorgen zo voor een fijn geschakeerd optreden.