CONTRAPUCTUS: SALVE, SALVE, SALVE

Contrapunctus o.l.v. Owen Reece: Salve, salve, salve: Josquin’s Spanish legacy. Morales: Jubilate Deo; Anon.: Gaudeamus omnes; Salve regina; Victoria: Missa Gaudeamus; Salve regina a 6; Guerrero: Ave virgo sanctissima; Surge propera; Desprez: Salve regina a 5. Signum SIGCD 608 (71’02”). 2019

Op 27 augustus 2021 is het vijfhonderd jaar gelden dat Josquin Desprez in Condé overleed. Dat zal ongetwijfeld tot veel herdenkingen, ook op cd aanleiding zijn. Met deze uitgave wordt daar vast een voorschot op genomen door de invloed die hij in Spanje had te belichten. Hert is wel grappig dat dit door een Engels oude muziekensemble gebeurt.

Bekend is dat er heel wat, soms slordige kopieën van Desprez’ werk door West en Zuid Europa werden verspreid. Op die manier werd hij elders tot een lichtend voorbeeld in de muzikale ontwikkeling van de zestiende eeuwse Renaissance componisten.

In Spanje werd de toon aangegeven door Tomás Luis de Victoria die hier terecht de hoofdrol speelt. Een reden om diens 5-stemmige Missa Gaudeamus uit 1576 centraal te stellen. Dat werk is aangevuld door wat gelijksoortige composities van Cristóbal de Morales en Francisco Guerrero.

Terecht sluit Rees het programma af met het Salve regina a 5 van Desprez zelf. Verder toont hij op ingenieuze wijze aan hoe ver en hoe intensief diens invloed zich uitstrekte. De connecties zijn soms wat geheimzinnig en vaag, maar ze leidden steeds tot mooi expressieve muziek. 

Gelukkig is de onderhavige uitvoering een zeer goede, op eenzelfde hoog niveau als die van Michael Noone en het Ensemble Plus Ultra (Archiv 477.9747) uit 2009. Maar ja: daar gaat het om tien cd’s met gewijde muziek van Victoria.