Componisten portretten

LOCKE

 

LOCKE, MATTHEW (ca. 1621 – 1677): GROTE INVLOED OP PURCELL

 

 

 

In zijn tijd als koorzanger aan de kathedraal van Exeter raakte Locke bevriend met Christopher Gibbons. Samen schreven ze in 1653 de muziek bij de masque voor James Shirley’s Cupid and death  en in 1656 schreef hij met anderen de (verloren gegane) muziek bij Davenants opera The siege of Rhodes waarin hij tevens als zanger optrad.

 

Na de restauratie in 1660 kreeg hij drie functies aan het hof, waaraan in 1662 zijn benoeming tot hoforganist van de koningin werd toegevoegd (vergemakkelijkt door zijn overstap naar de R.K. kerk). Hij bleef muziek voor het theater schrijven en ging een polemische strijd aan met Thomas Salmon over diens voorstellen betreffende een nieuwe vorm van muzieknotatie.

 

Locke’s grootste belang schuilt in zijn kamermuziek en zijn dramatische muziek waarmee hij Purcell beïnvloedde. Zijn consort muziek en andere ensemblewerken, vooral bestaande uit suites en afzonderlijke dansen, tonen robuuste, gedurfde melodieën, harmonieën en vormen. Opvallend zijn verder de contrastrijke ritmiek, tempi en dynamiek. Soms is blijk van experimenteerlust, maar in wezen gaat het om werk van een gedegen, geïnspireerde vakman. Niet zozeer zijn geestelijke werken beklijven; eerder is dat zijn werk voor het muziektheater met naast Cupid and death vooral de masque The empress of Morocco (1673) en de vocale muziek voor Psyche (1675).

 

Tot Lockes overige muziek behoort het bekende Ffor his majesty’s sagbutts and cornetts dat mogelijk werd gespeeld bij de kroning van Karel II en verder Melothesia (1673), een verzameling klavecimbelwerken met een belangrijk voorwoord waarin de eerste Engelse regels voor de vertolking van de becijferde bas worden gegeven.

 

 

 

Selectieve discografie

 

Suites nr. 1-6 uit Consort of fower parts. Hespèrion XX. Astrée ES 9921.

 

Suites nr. 1-6 uit Consort of fower parts; Suite nr. 1 uit The Flatt consort. Phantasm. Global Music GMNC 0109.

 

Toneelmuziek bij The tempest; Canon on a plain song by Mr. William Brode of Hereford. Il giardino armonico. Teldec 3984-21464-2.