Componisten portretten

PERI

 

PERI, JACOPO (1561 – 1633): BEGIN VAN DE OPERA

 

 

 

Nu de opera Dafne van Peri verloren is gegaan, geldt zijn Euridice samen met Giulio Caccini’s in hetzelfde jaar 1600 onder dezelfde titel geschreven werk als de eerste opera ooit. Peri’s in de kring van de Florentijnse Camerata ontstane werk (met enige  zangbijdragen van Caccini) en op 6 oktober 1600 ter gelegenheid van het huwelijk van Maria de Medici met Henri IV van Frankrijk voor het eerst opgevoerde werk staat op het kruispunt van de eveneens in 1600 voor het eerst opgevoerde Rappresentazione van Emilio de’ Cavalieri en Monteverdi’s Orfeo uit 1607.

 

Peri en zijn tekstdichter Rinunccini verlaten hier het terrein van het van een religieus karakter gekruide toneel in de volkstaal waarin Cavalieri nog een keer allegorisch aangeklede speculaties over de conditio humana ten beste gaf en zij richtten zich op de mythe van de verlossende krachten van de muziek zelf.

 

Maar waar Monteverdi zeven jaar later zijn Orfeo zich samen met Apollo op weg liet begeven naar de hemel en zo een mooie utopie ontwierp, verloopt het herstel van het antieke voorbeeld bij Peri tamelijk mechanisch: aan het slot is alles weer zoals het aan het begin ook al was. De dood van Euridice en de offergang van Orfeus naar de onderwereld vormen slechts een episode: mens en muziek veranderen in deze Euridice niet.

 

Ook onderscheidt de muziek van Peri zich van die van Monteverdi door een zekere mate van bleekheid; de personen komen niet goed uit de verf, de expressie van de aria’s is begrensd en de recitatieven zijn vrij eentonig. Het ontbreekt teveel aan muzikale structuur. Niettemin is het werk van groot historisch belang.

 

 

 

Selectieve discografie

 

Euridice. Gloria Banditelli, Gianpaolo Fagotto, Mario Cecchetti, Giuseppe Zamboni, Sergio Foresti, Rossana Bertini e.a. met het Arpeggio ensemble o.l.v. Roberto de Caro. Arts Music 472762 (2 cd’s).