DVD Documentaires

CORBOZ, MICHEL: SCHOLA AETERNA, CHANTS À LA VIERGE

Michel Corboz: Schola aeterna, chants à la vierge. Franck: Panis angelicus (2x); Domine non secundum M. 66; Ave Maria in e M. 62; Quae est ista M. 63; Dextera Domini M. 65; Ladmirault: Quelques vieux cantiques Bretons nr. 1-4; Berthier: Offertoire de la Toussaint; Ave maris stella; Tantum ergo; Ave Maria; Ropartz: Messe à troix voix égales; Alain: Messe modale en septuor AWV. 110. Met het Vocaal ensemble Lausanne. Mirare MIR 262 (77’20”). 2014

 

Dat de belangstelling voor de religieuze vocale muziek van Franck tanende is, lijkt gezien de in West Europa heersende algemene ontkerkelijking niet zo’n wonder. Ooit was zin ‘Panis angelicus’ waarmee Corboz zijn programma begint en eindigt, heel geliefd en werden er tientallen opnamen van gemaakt. In 1999 was Andrea Bocelli (Philips 462.600-2) een der laatsten.

Tochis het goed dat het stuk, omgeven door ander vergelijkbaar moois, nog eens op het hoogste niveau klinkt dank zij Corboz en het voortreffelijke koor dat hij al decennia leidt. In plaats van de toevoeging van bijvoorbeeld het Alleluia, O salutaris hostia en Tantum ergo laat Corboz ons hierna kennis maken het Bretonse liederen van Paul Ladmirault (1877-1944), de jongste, vrij onbekende Jacques Berthier (1923-1994), Joseph Guy Ropartz (1864-1955) en Jehan Alain (1911-1940), het meeste in het teken van de R.K. Mariaverering. Deels gaat het daarbij om nuttige cd premières en dat het koor uit Lausanne van nature perfect Franstalig is, helpt daarbij. Dat hier op de achtergrond een strijd om de hegemonie tussen het Parijs’ Conservatorium en de Schola cantorum speelt, is geheel bijzaak geworden.