DVD Documentaires

KLEIBER REPETEERT

Kleiber, Carlos: Repetitie en uitvoering van: Weber: Ouverture Der Freischütz en J. Strauss: Ouverture Die Fledermaus. Südfunk symfonie orkest, Stuttgart. TDK DV-DOCCK (102’, 4:3, geluid mono, regio 0). 1970

 

Een jonge, maar bepaald niet onzekere, hooguit soms wat over zijn eigen snelle woorden struikelende Carlos Kleiber was in 1970 in Stuttgart om dit tweetal ouvertures met het plaatselijke omroeporkest in een kleine studio in te studeren en uit te voeren. Hij doet veel moeite om steeds de stemming, de fijnheden en de kleuren van de muziek duidelijk.

Van een fascinerende, zich bij voorkeur schuil houdende dirigent van het muzikale formaat van een Carlos Kleiber is elke snipper beschikbaar materiaal van belang. Met name ook dit TV document uit Stuttgart van de nog jongere, gevoelige, zelfkritische dirigent die met een behoorlijk, maar niet geweldig orkest op haast bezeten, maar beschaafde manier schaaft aan een tweetal bekende ouvertures die men onder zijn handen ziet en hoort groeien, beter worden. Naar huidige maatstaven zijn beeld- en geluidkwaliteit middelmatig, maar wat valt er los daarvan veel te genieten!