DVD Documentaires

SCHOLL, ANDREAS: PORTRET

Andreas Scholl, countertenor. Een portret van Uli Aumüller en Hanne Kaisik.Arthaus 101.445 (dvd 86’).   

Maar al te vaak kom je nog het vooroordeel tegen dat mannelijke altzangers eigenlijk vocale buitenbeentjes zijn. Want: ze zingen doorgaans partijen voor vrouwenstemmen en moeten dus, net als hun 18e eeuwse Italiaanse gecastreerde voorgangers,  min of meer als een soort muzikale transseksuelen door het leven. Een even ongerechtvaardigd als onverdiend misverstand, dat helaas vooral berust op muzikaal ongeletterde borrelpraat. Als er één representant is van het waarachtige, mannelijke genius “countertenor”  dan wel de Duitse zanger Andreas Scholl, die qua stem noch uitstraling of gedrag jongleert tussen feminine en viriele definities of signalen. Met andere woorden: een man uit één stuk en dat blijkt wel uit het dvd-portret van de beroemde altus dat Uli Aumüller en Hanne Kaisik hebben samengesteld uit gedeelten van concerten die de zanger heeft gegeven in Dresden, Schwetzingen en zijn woonplaats Kiedrich.

Het is een afwisselende documentaire, waarin Scholl weliswaar alle kansen krijgt zijn veelzijdigheid excellent te etaleren, maar waarin net iets te veel  de nadruk ligt op wat overigens wel het zwaartepunt van zijn talenten is: de liedkunst van Renaissance, met name het specifieke genre van de Britse luitliederen van John Dowland en diverse tijdgenoten. Scholl is daarin een meester en hij laat zijn fantastische stem in juist dat genre prachtig genuanceerd als instrument van ontroerende tekstexpressies fluctueren.

Ik had hem in deze film echter graag ook wat meer in barokmuziek willen horen. Het blijft bij een aria van Handel en een solocantate van Buxtehude en dat is voor deze bij de Schola Cantorum Basiliensis gepokt en gemazelde countertenor net iets te weinig. Maar goed: hij is veelzijdig genoeg en waagt af en toe vanuit zijn uitstekende privéstudio zelfs uitstapjes naar jazz en popmuziek en ook dat gebeurt gewetensvol en met goede smaak.Verder: eenopenhartig en bescheiden causeur, blijkens het interview aan het slot van het bonusgedeelte van deze dvd. Muzikaal prachtig werk, ook van de luitisten en musici uit Basel tijdens deze opnamen uit o.a. de Schwetzinger Festspiele.                                                                                                               Ferd Op de Coul