DVD Recensies

PROKOFIEV: OORLOG EN VREDE, GERGIEV

Prokofiev: Oorlog en vrede. Alexander Gergalov (Andrei), Yelena Prokina (Natalia), Svetlana Volkova (Sonja), Irina Bogachova (Maria), Sergei Alexashin (graaf Rostov), Gegam Gregorian (graaf Bezukhov), Olga Borodina (Hélène), Yuri Marusin (Prins Kuragin), Alexander Morosov (Dolokov), Mikhail Kit (Denisov), Nikolai Okhotnikov (veldmaarschalk Kutusev), Vassily Gerello (Napoleon) e.a. met het Ensemble van de Kirov opera, St. Petersburg o.l.v. Valery Gergiev. ArtHaus 100.370 (2 dvd’s, 248’, 4:3, geluid 2.0, regio 2 en 5). 1991

 

Deze uitgave werd voorafgegaan door een in Parijs in maart 2000 in het kader van de millenniumviering gemaakte opname van een nogal controversiële voorstelling in de Parijse opera met een gemengd Russisch-Westerse bezetting in de regie van Francesca Zambello en de muzikale leiding van Gary Bertini (TDK DV-OPWP). Een prachtige, briljante productie waarin voortreffelijk wordt gezongen en geacteerd en waarin op de tweede plaat ruimte was voor een uitgebreide documentaire over de totstandkoming van die productie. De enige zwakke stee was Elena Obraztsova als Maria.

Ook ArtHaus biedt een ‘live’ registratie vanaf het voor zo’n grootschalig werk wat krappe draaitoneel uit het Maryinsky theater en noch de visuele-, noch de akoestische ambiance is optimaal. Maar daar staat veel tegenover: optimale volledigheid van het werk, een homogene, goed ingestudeerde, geheel echt Russische bezetting, een zeer toegewijde dirigent die vaart houdt in het lange stuk. De overtuigendste vertolkers zijn Yelena Prokina als geloofwaardige Natasja, Vassily Gerello (deels te paard) als stoere Napoleon en Olga Borodina als beste van allen in de rol van Helena die ze veel luister bijzet.