SCHONBERG: PIERROT LUNAIRE
DVD Recensies
Schönberg: Pierrot lunaire. Zie Schumann: Dichterliebe.