Fonografie Muziek

VERZADIGINGSPUNT

VERZADIGINGSPUNT

 

Wie regelmatig de website www.audio-muziek.nl bezoekt, zal zich mogelijk wel eens afvragen hoe alle daarop gepubliceerde artikelen, interviews, recensies en discografieën tot stand komen. Alleen voor mezelf sprekend: als samenloop van diverse eigenschappen, idealen en principes.

Tot die eigenschappen behoren een onstilbare muziekhonger, een niet aflatende nieuwsgierigheid naar nieuwe uitingen, ontwikkelingen van musici, een paar werkprincipes. Deels ‘live’ te genieten tijdens veelvuldig concertbezoek, deels – maar vooral niet uitsluitend, bang voor een soort muzikale scheurbeuk door gebrek aan tijdens optredens opgedane vitamines - terend op ‘conserven’. Wat dat betreft ben ik vrij onverzadigbaar en tot mijn eigen verrassing nooit blasé geworden, doch nog steeds in hoge mate ontvankelijk en emotionabel.

Die nieuwsgierigheid bestaat al ruim vijftig jaar en is heel specialistisch gericht op de vruchten van de muziekindustrie, daterend uit de nadagen van de 78t. platen, met een ongeveer dertigjarige intensieve lp periode en sinds 1981 alweer ruim twintig jaar cd ervaring. Als daarvoor gehonoreerd recensent heb ik beroepsmatig het aanbod jarenlang intensief gevolgd en besproken, waarbij ik het in het belang van mijn medeluisteraars en verzamelaars haast van principieel belang vond om bij zoveel nieuwe opnamen van eenzelfde werk steeds zo goed mogelijk een miniatuur vergelijkende discografie te maken. Iets wat me niet in dank werd afgenomen door die industry of human happiness die toch al slecht tegen kritiek kan en me zo enige keren mijn baantje kostte.

Eenmaal definitief uitgekotst bleef het ‘liefhebberen’ op al deze terreinen en me zo goed mogelijk als een Holle Bolle Gijs blijvend van nieuw materiaal voorzien. Tijd genoeg om op basis van de cd collectie, nieuwe aankopen en een archief vol aantekeningen aan wat ‘lange baan’ trajecten te beginnen: de componisten- en kunstenaarsportretten met discografieën (voornamelijk in de reeks van vijf Spraakmakende ….. boeken), Vergelijkende Discografieën (op de website). Voor het ‘korte baan’ werk – losse recensies - had ik minder belangstelling, voornamelijk omdat het materiaal daarvoor eerst zelf moet worden gekocht en bij een zeer begrensd budget eenzijdig van samenstelling zou zijn: a priori koop je geen opnamen van muziek en vertolkers die je niet de moeite waard vindt of waarvan je weet dat je het klinkend resultaat niet mooi vindt.

Dat betekent helaas een enorme beperking en kan nu ik toch ben gezwicht voor wat ‘losse’ recensies de indruk wekken dat ik generaliter alles mooi en belangrijk vindt (zoals de broodschrijvers in Klassieke Zaken). Beschouwt u daarom mijn niet geheel toevallige keus met alle beperkingen van dien als een poging om u te laten meegenieten van wat mij raakt.

Dergelijke keuzes, de nieuwe verschijningen in het algemeen, nopen ook voortdurend tot het actualiseren van (vergelijkende) discografieën. Dat is voor één enkele, aan de periferie van ‘het gebeuren’ levende, van regelmatige informatie- en materiaalstromen uitgesloten liefhebber een onmogelijke opgave. Niettemin: ik hoop mijn best te hebben gedaan.

Langzamerhand komt het einde ook in zicht. In de geest van het kabinet heb ik na mijn vijfenzestigste lang genoeg doorgewerkt en drastische financiële beperkingen maken het onvermijdelijk dat ik hooguit in de marge nog wat kan bijdragen, maar geen nieuw materiaal meer kan aanschaffen. Exit Holle Bolle Gijs…..                            J. de K.