Fonografie Muziek

FONOGRAFIE

FONOGRAFIE

Fonografie, het vastleggen van geluid. Voor iemand die beroepsmatig jarenlang op het brede scheidingsvlak van ‘levende’ en ‘geregistreerde’ muziek met alle parafernalia die daar verder aan te pas komen heeft geleefd, lijkt het een passende titel. Over de persoonlijke impressies van uitvoerende musici is bericht in de vijf delen Spraakmakende dirigenten/pianisten/strijkers/blazers/zangers; aan het altijd weer fascinerende vergelijken van de vele opnamen van één en hetzelfde muziekwerk is een bestand Vergelijkende discografieën gewijd en het zeer diverse materiaal dat in de tekstverwerker verder sluimerde is hier bijeengebracht in een map Fonografie.

De inhoud daarvan valt weer in twee gedeelten uiteen, het ene meer muzikaal van aard, het tweede eerder technisch van opzet. Maar eigenlijk zijn beide in dit verband toch best nauw verwant. Deels is de inhoud tijdgebonden, maar daarom hopelijk nog interessant als momentopname uit de voorbije periode. Deels ook gaat het om algemeen en altijd geldige aspecten. In die zin is veel het releveren waard om als stof tot nadenken te noden.