Mini Vergelijkingen

HANDEL: SOLOMON

HÄNDEL: SOLOMON

 

Begin 1749 was de Oostenrijkse Successieoorlog afgelopen, in het Londense Green Park stond een hoge houten structuur die de koning temidden van de Griekse goden uitbeeldde. In die omgeving werd temidden van exuberante feesten Händels oratorium Solomon gegeven.

“Record him, ye bards, as the bards of our days…..Ev’ry object swells with state, All is pious, all is great”. Dat vormt de kern van het werk, waarin het Georgiaanse Engeland wordt geïdealiseerd door middel van impliciete historische vergelijkingen. Het werk is eerder pantheïstisch dan begrensd Christelijk van aard, eerder ook een pastorale idylle en een historisch schouwspel dan een dramatisch relaas. Het dispuut tussen de twee hoeren vormt vrijwel het enige opwindende moment. Episoden van ceremoniële grandeur worden afgewisseld door vervoerde lyriek. Dit is met name het geval in de eerste akte waarin na een groots begin Salomo en zijn koningin weinig meer doen dan steeds sensueler vleierijen uitwisselen. Händel anticipeerde daarop met “above one hundred voices and performers” – forse krachten voor in die tijd.

Gardiners interpretatie (Philips 412.612-2) bezit een uitbundige vaart en getuigde als eerste van een grote lyrische gevoeligheid. Joan Rodgers als koningin en Barbara Hendricks als koningin van Sheba fraai bij stem en met het Monteverdikoor uitermate helder en precies is dit een inderdaad eerste mijlpaal op het gebied van de Händelvertolking zowel als de authentieke uitvoeringspraktijk. Later werd hij geëvenaard en volgens sommigen overtroffen door McCreesh (Archiv 459.688-2) die nog origineler is. Het enige controversiële punt is dat hij countertenor – de voortreffelijke maar een wat vaag Engels zingende Andreas Scholl – inzet, terwijl zeker is dat Händel ten tijde van dit werk geen gebruik meer maakte van castraten, maar van mezzo sopranen; Watkinson bij Gardiner overtuigt mede daarom uiteindelijk beter. De verdere solistenbezetting is minstens gelijkwaardig aan die van Gardiner, dus blijft dit punt het belangrijkste bij de keuze die wat ons betreft in het voordeel van Gardiner eindigt.