Mini Vergelijkingen

GRIEG: LYRISCHE STUKKEN

GRIEG: LYRISCHE STUKKEN
 

 

 

Tussen 1867 en 1901 publiceerde Grieg tien banden met korte pianostukken welke hij de titel Lyrische stukken meegaf. Hij gebruikte het adjectief vermoedelijk om aan te geven dat het hier gaat om iets expressiefs, liedachtigs op kleine schaal. Griegs talent uitte zich in het algemeen het beste in ongecompliceerde, melodieuze en korte stukken Maar weinig van de vele stukken vergen meer dan vier minuten, de kortste zijn na ruim een halve minuut voorbij. De toon, de stemming wordt letterlijk binnen seconden gezet. Echte miniatuurtjes dus, even treffend als sommige stukjes van Chopin. Toch gaat het niet slechts om spaanders die achteloos van de werkbank van de componist zijn gevallen maar om volwaardige, prachtig gevormde karakterstukjes in de traditie van Schumanns Kinderszenen en ze zijn even treffend als sommige melodieuze miniaturen van Chopin. Naarmate de reeks vordert, is goed de gestaag vorderende harmonische en expressieve taal te volgen – van de puur op volksliedjes geïnspireerde vroege werken tot de progressiever en avontuurlijker latere.Vroeger speelden pianisten gedeelten uit deze collectie nog wel in het openbaar, nu krijgt men ze hooguit als toegift te horen. Wie grondiger met dit moois wil kennismaken is dus welhaast alleen op een cd aangewezen. Een integrale opname is waarschijnlijk wat teveel van het goede, hoewel Einar Steen-Nøkleberg (Naxos 8.550881/4) en Geir Henning Braaten (Victoria VCD 19025/35) daarvoor zorgden. Bijna compleet is Daniel Adni (EMI 568.634-2, 2 cd’s). Maar een mooie selectie is zeer de moeite waard. Een dergelijke selectie – in dit geval van 20 deeltjes in chronologische volgorde - biedt in optima forma Emil Gilels (DG 449.721-2) wiens opname uit 1974 echt klassiek karakter bezit. De vertolkingen getuigen van een subliem, vloeiend romantisch gevoel en stuk voor stuk wordt heel geconcentreerd de stemming van elk deeltje raak getroffen: pianistische perfectie. Voor andere selecties zorgden Leif Ove Andsnes (24 deeltjes op Griegs eigen vleugel in Troldhaugen, EMI 557.296-2) plus nog eens een dozijn (Virgin 759.300-2) en Mikhail Pletnev (DG 459.671-2).