Mini Vergelijkingen

BACH, J.C.: ORKESTWERKEN

BACH, J.C.: ORKESTWERKEN


 
Johann Christian Bach was de jongste van Johann Sebastian Bachs zonen en tevens degene die de verste reizen ondernam. Nadat hij bij zijn vader en zijn halfbroer Carl Philip Emanuel had gestudeerd, was hij werkzaam in Italië en Engeland, waar hij zich in 1762 vestigde. Gedurende zijn laatste twintig levensjaren speelde hij als echte pragmaticus een grote rol in het Londense muziekleven, ook als impresario. Hij componeerde, speelde zelf en gaf les. Tot dat gecomponeerde behoorden opera’s, gewijde muziek, symfonieën en concerten. Maar ook veel kamermuziek. De ‘Londense Bach’ kan gelden als de eerste die concertante symfonieën schreef. Met zijn ‘zangerig’ allegro oefende hij grote invloed uit op de jonge Mozart, die hij in 1764 persoonlijk ontmoette.

 

Zijn succesvolle sinfonia’s werden vaak door meerdere uitgevers – zoals Huberty, Markardt en Venier - op de markt gebracht, waardoor enige verwarring in de nummering ontstond. Van de 6 Sinfonia’s op. 3 bestaat een fraaie opname van Halstead (CPO 999268-2), van het twaalftal op. 6 en op. 9 van Zinman (Philips 442.275-2, 2 cd’s). Halstead is ook de man voor de Concertante symfonieën (CPO 999.347/8-2 en 999.538-2). Voor de op fortepiano gespeelde pianoconcerten op. 1, 7 en 13 is Haebler een goede gids (Philips 438.712-2 en 456.064-2, telkens 2 cd’s).