NIEUW PER 11-01-2007

NIEUWE RUBRIEK Met het aanmaken en vullen van de rubriek Uitvoerende kunstenaars is – voorlopig? – een eind gekomen aan de rubriekindeling van de website. Mogelijk zullen in de toekomst naar behoefte nieuwe ruimtes worden gecreëerd. Hiermee is dan meteen gezorgd voor de basisvoorziening waarin de site wil trachten te voorzien. In vrijwel alle categorieën kan successievelijk en naar mogelijkheid voor bescheiden aanvullingen worden gezorgd. Die nieuwe rubriek kan gelden als een soort vervolg op kleine schaal van de 176 portretten van c.q. interviews met uitvoerende musici die zijn gebundeld in de vijf boeken met Spraakmakenden (Gopher). Het aantal musici waarover bericht kan worden is schier onuitputtelijk, vandaar het open einde van deze rubriek. In tegenstelling tot in de boeken die respectievelijk aan dirigenten, pianisten, strijkers, blazers en zangers zijn gewijd, wordt hier iedere kunstenaar gewoon in alfabetische volgorde opgenomen. Mogelijk extra interessant omdat men zo al surfend nog eens aardige ontdekkingen kan doen buiten de specifieke eigen interessesfeer. De nieuwe rubriek bevat veel materiaal dat tot stand kwam naar aanleiding van droeve gebeurtenissen: sterfdata. Het is doorgaans ook beperkter van omvang dan de hoofdstukken uit de boeken en interviewfragmenten komen er nauwelijks of niet in voor. Wat niet wil zeggen dat de besproken figuren een mindere statuur zouden hebben. Al doende passeerden ook de bij de bewuste kunstenaars behorende discografieën het oog. Dat wekte wel ongemakkelijke gevoelens. Toen indertijd in 1960 de op eenzelfde leest geschoeide pocket Disco Digest (Spectrum) werd gepubliceerd, was al een terecht kritisch verwijt: “deels bij publicatie al verouderd”.Op het moment van schrijven – ergens tussen 2004 en nu – was de discografische informatie op die van het beeldmateriaal (vhs band of dvd schijfjes) na zo actueel mogelijk. Maar de markt voor dit moois is sterk in beweging. Materiaal wordt ingetrokken, is moeilijk leverbaar, verschijnt anders gekoppeld of in bulk als heruitgave, wordt onder ander label overgenomen. En oorspronkelijke beeldopnamen op tape of laserdisc herverschijnen wel of niet op dvd.Zelfs omringd door tientallen jaarlijks opnieuw verschijnende catalogussen, maar zonder enige hulp van de muziekindustrie is het door één ijverig, goedwillend mannetje alleen helaas onmogelijk bij te houden. Met vijftig onderwerpen zou dat misschien nog lukken, met de honderden over de site verspreide dito’s is dat helaas onmogelijk. Toch beschouwen we die discografieën als zeer wezenlijk bestanddeel van de artikelen. Juist daaraan ontleent het materiaal volgens ons zijn nuttige meerwaarde. We gaan er met alle geschetste beperkingen van dien daarom stug mee door. Alleen onze excuses voor de feilbaarheid en het ontbrekende…...