Redactioneeltjes

DILEMMA'S

Mixed pickles DILEMMA’S 

Op de harde schijf van mijn computer sluimeren honderden bestanden onder de verzamelnaam ‘Kopij’. Een term die in het computertijdperk waarschijnlijk nauwelijks meer betekenis heeft. Al die kopij is netjes, maar vrij willekeurig in de vorm van Word bestanden gerubriceerd, ongeveer volgens de rubrieken zoals die ooit logisch leken. Materiaal dat in de afgelopen zeven, acht jaar ontstond en dat nu vrijwel integraal naar deze website wordt overgeheveld.

Deels zelf met die plichtmatige, maar saaie taak bezig, valt vooral de grote kwantiteit en verscheidenheid op: dat ik dat allemaal ooit heb ondernomen zonder dat iemand daar opdracht toe gaf of om vroeg (en voor betaalde). Gekkenwerk van een muziekfanaat? Met een glimlach herinner ik me de gesjeesde architect Gumbril sr. uit Aldous Huxley’s Antic Hay die rond 1923 op zijn Webster draadrecorder brieven insprak die nooit verzonden en dus ook nooit gelezen werden. Tijdenlang heb ik aan dit Gumbril syndroom geleden, maar daar niet onder geleden: ik kan nu deze eieren kwijt op een website waar ik mede eigen zeggenschap over hem en niet ben overgeleverd aan de grillen van derden.

Maar bij alle voordelen is het ook een verhulde zegen: het brengt verplichtingen, zorgen en nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Onder de kopieerklus bedacht ik vaak: is fit nog wel interessant of relevant? Is het niet totaal verouderd? Heeft iemand er nog wat aan? Toch maar noest doorgewerkt naar het motto: beter mee dan om verlegen.

De achterblijvende actualisering valt het meeste op in de Vergelijkende discografieën. Daarin worden soms zelfs nog laserdiscs of vhs banden vermeld. Soms is dat moois wel op dvd verdoekt. Het nieuwe materiaal is van het oude te onderscheiden omdat het op verschijningsdatum is gerangschikt, bij het oude is dat alfabetisch op dirigenten/solistennaam.

Vrijwel al het materiaal is ongedateerd. Als Wordbestand kan ik via ‘eigenschappen’ de data van ontstaan, wijzigen en openen controleren. Als webbestand ontbreken die gegevens. Om achteraf alsnog al die bestanden te gaan dateren en van een copyright teken te voorzien: daartoe ontbreekt iedere animo. Met dit soort beperkingen zal ook de bezoeker van de inderdaad heel sobere website moeten leven.

De beste handreiking op dit gebied die ik kan doen, is regelmatig in de rubriek Nieuw(s) vermelden welke bijdragen recentelijk zijn toegevoegd.

 

November 2007                                                                                            Jan de Kruijff