CD Recensies

JANÁČEK: OP EEN OVERWOEKERD PAD; SONATE E.A., DÖRKEN

Janáček: Op een overwoekerd pad I; Sonate 1.X.1905; Zdenka variaties op. 1; Een herinnering JW. VIII.32. Danae Dörken. Ars Produktion 38130 (53’12”). 2012

 

Het zegt heel wat over de jonge Duitse pianiste en haar begrip voor deze niet alledaagse componist dat ze zijn muziek met zo’n kenmerkende stem laat klinken. In de sonate blijkt bijvoorbeeld dat ze uitstekend in staat is om de eigenaardigheden van Janáčeks schrijfwijze naar voren te brengen De getande kleine notenvlagen die de dichterlijke lyriek doorkruisen zijn scherp in beeld gebracht.

In het eerste deel van de beide reeksen miniaturen van Op een overwoekerd pad worden op beeldende, frisse manier de invloeden van volksmuziek duidelijk gemaakt. Fijn dat ook ’s componisten eerste korte pianowerk, de variaties, deel uitmaken van het programma. Men hoort ze te zelden.

Afgelosten wordt met het korte Een herinnering, een ontroerend document uit Janáčeks laatste levensjaar.

Wat dat betreft doet ze zeker niet onder voor Firkusny (DG 449.764-2, RCA RD 60147), Kvapil (Regis RRC 1172), Schiff (ECM 461.660-2) en Von Eckardstein (MDG MDG 604.1141-2)

Gelukkig doet ook de opname volkomen recht aan dit indringende spel. Deze opname is opgedragen aan Dörkens (in 2012 overleden) leraar Karl-Heinz Kämmerling.