CD Recensies

JIRÁNEK: CONCERTEN EN SINFONIA'S

Jiránek: Fagotconcert in G; Fluitconcert in G; Sinfonia’s in D en F; Fagotconcert in F; Vioolconcert in D, Sergio Azzolini (fag), Marina Katazhnová en Jana Semerádová (fl) met het Collegium Marianum o.l.v. Jana Semerádová. Supraphon SU 4039-2 (66’50”). 2010

Jiránek: Hoboconcerten in Bes en F; Fagotconcert in G, Fluitconcert in D; Tripelconcert voor fluit, viool, viola d’amore in A; Vivaldi: Vioolconcert in D RV. Anh 8. Lenka Torgersen (v), Xenia Löffler (h), Sergio Azzolini (fag), Jana Semerádová (fl) en Vojtéch Semerád (vda) met het Collegium Marianum. Supraphon SU 4208-2 (69’09”). 2016

‘Concerten uit het achttiende eeuwse Praag’ is de titel van deze cd die voornamelijk is gewijd aan werken van František Jiránek (1698 - 1778); Vivaldi lift mee met een voor Dresden geschreven concertje. Jiránek was geboren en getogen in Praag. Hij werkte voor graaf Wenzel Morzin die hem van 1724 tot 1726 naar Venetië zond waar hij mogelijk ook les had van Vivaldi. Hert enige bewijs is een nota van vierhonderd florijnen.

Na de dood van de graaf werd diens orkest ontbonden en ging de componist naar Dresden.

Hij schreef een onbekend aantal werken waarvan er ongeveer dertig bewaard zijn gebleven. Daaronder deze kwalitatief best hoogwaardige twee Sinfonia’s en de vlot sprankelende concertjes voor verschillende instrumenten werden die niet zolang geleden zijn teruggevonden. 

De ongedateerde werken ademen de geest en de hoge standaard van de destijds in Praag en Dresden geschreven composities al zijn de concerten daarin consistenter dan de sinfonia’s.

Vivaldi, vermengd veel Tsjechische muzikaliteit, is maatgevend voor dit idioom. Leuke ontdekkingen als cd premières die door het op ‘oude instrumenten’ spelende Collegium Marianum en een keur van voortreffelijke solisten met Italianeske lyriek en zwier worden uitgevoerd.